تيگ هوا خنك

تورچ آرگون هواخنک ولدکرافت

5 ویژگی تورچ آرگون هواخنک ولدکرافت و انواع آن

تورچ آرگون هواخنک ولدکرافت تورچ آرگون هواخنک ولدکرافت صفر تا صد تولید داخلی قابلیت استفاده در هر فضا با محدودیت های خاص جوشکاری و تغییر زاویه سرگردنه تورچ آرگون هواخنک ولدکرافت

0دیدگاه ها
گردنه آرگون ولدکرافت بهجوش

8 ویژگی،خصوصیات و محاسن گردنه آرگون ولدکرافت بهجوش

گردنه آرگون ولدکرافت بهجوشمنظور جوشکاری با گردنه هواخنک تا 200 آمپر گردنه آرگون ولدکرافت بهجوش

0دیدگاه ها

تورچ آرگون هواخنک چیست | ویژگی تورچ ها چیست؟؟

تورچ آرگون هواخنک تورچ آرگون بهجوش در دومدل شاسی دار وشیر دار میباشد.تورچ آرگون هواخنک باطراحی آرگونومیک دسته وگردنه.انواع گردنه تورچ آرگون هواخنک موجود می باشد.

0دیدگاه ها

تورچ آرگون شیردار متناسب برای جوشکاری آسان و راحت !

تورچ آرگون شیر دارمناسب برای انواع جوشکاری تیگ سبک و نیمه سنگین تورچ آرگون شیردارگردنه انعطاف‌پذیر ودر انواع تورچ آرگون شیردار,شاسی‌دار و بدون شاسی
تورچ آرگون شیردار

0دیدگاه ها