نقد و بررسی : تورچ هواخنک 360ترافیمت 3 متری

تورچ هواخنک 360ترافیمت 3 متری

خنک کاری تورچ هواخنک 360ترافیمت 3 متری

نکات زیادی وجود خواهد داشت تا شما در رابطه با نازل کوتاه پلاسما نکاتی را بدانید ناگفته پیداست که برای بهره برداری از این وسیله نکاتی را رعایت کرد تا به راحتی از این امکان استفاده کرد و به سادگی و به سهولت از این وسیله تا ودت مدیدی استفاده کنید اما باید دانست که سهل انگاری در استفاده از این ابزار در بیشتر مواقع کار را برای شما دشوار خواهد کرد تورچ هواخنک 360ترافیمت 3 متری یکی از اساسی ترین ملزومات جوشکاری است بهجوش در طول این نوشتار تلاش دارد تا زمانی که دارد چند نکته را به شما یادآوری کند.

  • کاهش یافتن فن خنک کردن : الکترود دما و گرمای زیادی از خود خارج خواهد کرد و این باعث خواهد شد تا اگر خنک کننده سریعا وارد کار نشود و چنانچه میزان آن کم باشد خسارت جبران ناپذیری به بار خواهد آورد به دلیل گرم شدن الکترود و نازل کوتاه پلاسما s65 که این نشانه تعویض الکترود و نازل را باعث خواهد شد.

نکاتی درباره گاز خنک کننده و ارتفاع  نازل کوتاه در پلاسما در جوشکاری

  • گاز در زمان گذر از نازل کوتاه سبب جمع گشتن قوس نشده و سبب این خواهد شد که دمای نازل کاهش یافته و تنها سطح شفاف از گازی با دمای سرد موجب این خواهد شد تا تورچ هواخنک 360سه متری سفارشی به سرعت حالت اولیه خود را از دست ندهد و چنانچه این سرعت گاز کاهش یابد و مقدار آن کمتر از حد مجاز شود سبب از بین رفتن نازل از محصولات behjoosh شده و موجب تعویض زودتر از موعد خواهد شد.
  • یکی از عیوب مشاهده شده در پلاسما سوراخ داشتن مشعل است که باعث این خواهد شد تا با بودن پاشش زیاد سبب این خواهد گشت تا چنانچه مشعل در حین سوراخکاری به سطح مقطع نزدیک شده و نازل را درگیر کرده و سبب از بین رفتن یا مضاعف شدن قوس گشته. اما راه چاره داشتن یک مکانیزم هدایتگر ارتفاع برای پلاسما است که بلندای سوراخ زنی را ست کند.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...