مشعل جوشکاری

Torch Welding چیست & چه کاربرد هایی را دارد ؟؟

جوشکاری با Torch Welding می تواند شیوه ای منحصر به فرد و نوآورانه در بهره برداری از هزینه و زمان و تولید صنعتی باشد که شما قادرید تا به آن محصول ساخته شده ببالید نکته اینکه خیلی از مردم عادی و مبتدیان این نوع جوشکاری را به نوعی تفریح در نظر گرفته تا از نخستین گامهای طراحی سازه را تا آخر ادامه دهد

0دیدگاه ها