تورچ ماکسی 4000 | جوشکاری co2

صنایع جوشکاری بهجوش

مانومتر چیست؟

مانومتر دستگاهی است که از آن برای اندازه گیری فشار خطوط لوله (گاز، آب، مایع، گرمکن Co2 و غیره) استفاده می کنیم. همچنین معمولاً به آن لوله ی U شکل می گویند که با مایع پر شده است. انواع مختلفی از عناصر حسگر فشار وجود دارد. مانومتر یکی از سنسورهای فشار است که برای تشخیص مقیاس های فشار بسیار پایین استفاده می شود. ما در این مقاله قصد داریم در مورد مانومترها بحث کنیم. در مورد اینکه مانومتر چه هستند و چگونه کار می کند توضیح خواهیم داد. مانومتر به دستگاه اندازه گیری اشاره می کند که فشار را در خطوط اندازه گیری می کند. علاوه بر این، فشار گرمکن Co2 می تواند هر چیزی به این معنی باشد. مثلا می تواند مایع، گاز، بخار و غیره باشد. علاوه بر این، شما می توانید به راحتی آن را به عنوان بخشی از آزمایش آزمایشگاهی خود برای نشان دادن فشار هوا بر روی ستون مایع انجام دهید.

چگونه یک مانومتر بسازیم؟

ما می توانیم با فشار دادن یک لوله پلاستیکی شفاف تا حدی با یک مایع رنگی، یک مانومتر ساده بسازیم. بنابراین، سطح مایع را می توان به راحتی مشاهده کرد. علاوه بر این، لوله را به شکل U خم کنید و آن را در حالت عمودی ثابت کنید. همچنین، مطمئن شوید که سطح سیال گرمکن Co2 در دو ستون عمودی در این نقطه برابر باشد. نکته قابل توجه این است که فشار بر روی این دو ستون عمودی در این نقطه برابر است زیرا در معرض فشار یکسانی قرار دارند. علاوه بر این، این سطح به عنوان نقاط صفر مانومتر مشخص شده است.

اندازه گیری فشار

ما دستگاه را در برابر یک مقیاس اندازه گیری قرار می دهیم تا در ارتفاع دو ستون تفاوت ایجاد شود. علاوه بر این، ما می توانیم از این دیفرانسیل ارتفاع، به طور مستقیم برای مقایسه نسبی فشارهای مختلف آزمایش استفاده کنیم. علاوه بر این، هنگامی که چگالی مایع گرمکن Co2 را می دانیم، می توانیم از این نوع مانومتر برای محاسبه آن استفاده کنیم.

مانومتر چگونه کار می کند؟

در مانومتر، یک سر آن برای آزمایش منبع فشار به مهر و موم محکم متصل می شود. علاوه بر این، انتهای دیگر لوله به جو باز می ماند و تقریباً تحت فشار 1 اتمسفر (ATM) قرار می گیرد. علاوه بر این، فشار گرمکن Co2 آزمایش بیشتر از فشار 1 اتمسفر (ATM) است که مایع در ستون تحت فشار مجبور می شود. علاوه بر این، باعث افزایش مایع ستون مرجع به میزان مساوی می شود.

Untitled-1

محاسبه فشار

فشار اعمال شده توسط ستون مایع با رابطه P = hgd داده می شود. در این معادله، P فشار محاسبه شده، h ارتفاع سیالات، g نیروی گرانشی و d چگالی مایع است. همچنین، فشار دیفرانسیل گرمکن Co2 را اندازه گیری می کند تا فشار مطلق. علاوه بر این، ما از جایگزینی P = Pa – Po استفاده می کنیم. علاوه بر این، در این وضعیت Pa فشار آزمایش و P0 فشار مرجع است.

استفاده از مانومتر

فرض کنید سیال موجود در آن جیوه باشد و ارتفاع ستون مرجع 0.02 متر باشد که از فشار سیال گرمکن Co2 موجود در ستون آزمایش بیشتر است. علاوه بر این، از 13،534 کیلوگرم بر متر مکعب (کیلوگرم بر متر مکعب) به عنوان چگالی جیوه و شتاب گرانش 9.8 متر بر ثانیه (متر بر ثانیه مربع) استفاده کنید. محاسبه افت فشار در دو ستون به عنوان hgp = 0.02 × 9.8 × 13.534 = = تقریباً 2.653 کیلوگرم • m-1 • s-2. علاوه بر این، می توانید از پاسکال برای واحد فشار استفاده کنید، با تقریبا 1،01،325 پاسکال معادل 1 اتمسفر فشار. بنابراین، تمایز فشار در مانومتر Pa – P0 = 2،653 / 1،01،325 = 0.026 atm است. علاوه بر این، فشار در ستون آزمایش (Pa) برابر است با P0 + 0.026 atm = 1 + 0.026 = 1.026 atm.

مانومتر چه کاربردی دارد؟

مانومتر ابزاری است که به طور گسترده در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، از این دستگاه می توان برای اندازه گیری اختلاف فشار گرمکن Co2 بین دو نقطه در لوله یا برای تعیین اختلاف فشار بین دو لوله استفاده کرد. مانومتر می تواند فشار را با استفاده از رابطه فشار و سر اندازه گیری کند. از مانومتر می توان برای اندازه گیری فشارهای بالا و فشار منفی استفاده کرد، همچنین می توان فشار دیفرانسیل را اندازه گیری کرد.

مانومتر چه ویژگی هایی دارد؟

 • می تواند فشار سیال را اندازه گیری کند و این دستگاه دارای لوله ای است که خم می شود و بیش از یک مایع دارد و چگالی آنها متفاوت است
 • اندازه گیری با استفاده از فشار شناخته شده و ناشناخته مایع انجام می شود و در انتهای مختلف لوله قرار می گیرد
 • مانومتر فشار دیفرانسیل گرمکن Co2 تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به تفاوت بین دو فشار بدانیم
 • این دستگاه می تواند فشار استاتیک را اندازه گیری کند.

سیالات مانومتری چه خواصی دارند؟

 • این پایداری شیمیایی خوبی خواهد داشت.
 • گرانروی و ثابت مویرگی کمتر خواهد بود.
 • فشار بخار و فرار کمتر خواهد بود.
 • انبساط حرارتی دارای کارآیی کم است.
Untitled-1

مانومتر چگونه کار می کند و اصل مانومتر چیست؟

کار مانومتر بر اساس اصل تعادل هیدرواستاتیک است که عمدتا یک مانومتر دارای مخزن است و حاوی مایع است. منبع به مخزن متصل می شود تا بتوان فشار را اندازه گیری کرد. مخزن به یک ستون متصل می شود و ستون در معرض فشار جوی قرار می گیرد. مانومترها می توانند ستون های مهر و موم شده یا بدون مهر داشته باشند، فشار سنج را می توان با استفاده از مانومتر ستون باز اندازه گیری کرد. فشار مطلق گرمکن Co2 را می توان با استفاده از مانومتر ستون مهر و موم شده اندازه گیری کرد و از این مانومترها نیز می توان برای اندازه گیری خلا استفاده کرد. اگر مانومتر را به یک فرآیند متصل کنیم، تغییرات در سطح مایع ستون وجود دارد و این تغییرات به منبع فشاری که باید اندازه گیری شود بستگی دارد. ما باید نوع مایع موجود در ستون را بدانیم، با توجه به نوع مایع مورد استفاده ممکن است با توجه به فشار افزایش یا افت داشته باشد و همچنین باید وزن مخصوص را برای اندازه گیری صحیح بدانیم.

انواع مانومتر

طبقه بندی مانومترها: مانومترها را می توان به دو نوع مانومتر ساده و مانومتر دیفرانسیل طبقه بندی کرد.

 1. مانومتر ساده: این نوع فشارسنج می تواند فشار سیال گرمکن Co2 را در نقطه ای از لوله اندازه گیری کند. انواع مانومترهای ساده عبارتند از: پیزومتر، فشارسنج لوله ای و مانومتر تک ستونی.
 2. مانومتر دیفرانسیل: این نوع مانومتر اختلاف فشار بین دو نقطه را اندازه گیری می کند، انواع مانومترهای دیفرانسیل مانومتر دیفرانسیل لوله U، مانومتر دیفرانسیل لوله U معکوس است.
 3. پیزومتر: پیزومتر یک مانومتر ساده است، از آن برای اندازه گیری فشار گرمکن Co2 داخل لوله ای که مایع دارد استفاده می شود. این دستگاه دارای لوله عمودی است و عملکرد آن بر اساس اصل تعادل هیدرواستاتیک است. یک سر این لوله شیشه ای به نقطه ای که فشار باید در آن اندازه گیری شود متصل می شود و انتهای دیگر به جو باز می شود. افزایش فشار مطابق فشار در آن نقطه خواهد بود و این فشار را می توان با ارتفاع مایع در لوله اندازه گیری کرد.
Untitled-1

صنایع جوشکاری بهجوش بزرگترین خط تولید لوازم جوش

وب سایت بهجوش بزرگیترین تولید کننده لوازم جوشکاری co2، ولازم مصرفی جوشکاری آرگون و برشکاری پلاسما است.

پیزومتر چه معایبی دارد؟

 • فقط می تواند فشار سنج را اندازه گیری کند و نمی تواند برای اندازه گیری فشار منفی استفاده شود
 • با این دستگاه نمی توان فشار گاز را اندازه گیری کرد.

مانومتر لوله U

این دستگاه از یک شیشه U شکل تشکیل شده است و یک سر آن به جو باز می شود و سر دیگر آن به نقطه ای که قرار است فشار گرمکن Co2 در آن اندازه گیری شود متصل می شود. این دستگاه قادر است فشارهای زیاد را در مایعات سبک تر اندازه گیری کند. این لوله دستگاه با جیوه پر می شود یا می تواند به عنوان مایع مانومتری در نظر گرفته شود و می توان از این دستگاه برای اندازه گیری گاز و مایع استفاده کرد.

مانومتر U-tube چه کاربردهایی دارد؟

 • می توان از آن برای اندازه گیری فشار کم برد استفاده کرد.
 • به طور گسترده در آزمایشگاه ها استفاده می شود.
 • همچنین می توان از آن برای تشخیص افت فشار سوپاپ ها استفاده کرد.

 

سؤالات متداول

بله. کلیه محصولات عرضه شده در وبسایت بهجوش مطابق با استادارد های ترافیمت ایتالیا و اروپا بوده وو با اطمینان خاطر میتوانید آنها را خریداری نمایید.

وبسایت بهجوش خدماتی مانند تعمیر، نگهداری و آموزش کار با وسیله را به شما آموزش میدهند.

برای اینکه بتوانید محصولات خود را به صورت آنلاین ثبت کنید کافی است به بخش محصولات سایت مراجعه نمایید. و محصول خود را انتخاب نمایید. بعد از آن محصول به سبد خرید اضافه میشود و در نهایت این محصول برای شما ارسال خواهد شد.

مانومتر لوله U معکوس

در این نوع مانومتر، از لوله U معکوس استفاده می شود، می توان از آن برای اندازه گیری اختلاف فشار پایین استفاده کرد. این می تواند اندازه گیری های دقیقی انجام دهد، هر دو انتهای لوله گرمکن Co2 به نقطه ای متصل می شوند که اختلاف فشار در آن تعیین می شود.

چه عواملی بر دقت مانومتر تأثیر می گذارد؟

 • برای اندازه گیری دقیق باید نوع مایع موجود در ستون را در نظر بگیریم.
 • وزن مخصوص مایع موجود در ستون باید مشخص باشد.
 • دقت مانومتر به شکل مایع در تداخل مایع و هوا در ستون بستگی دارد.
 • کیفیت مایع ستون مهم است.
 • ویژگی سیال گرمکن Co2 نشان دهنده یک عامل مهم است که سیال باید دارای ویژگی های مرطوب کننده خوبی باشد.

تفاوت فشارسنج ساده با مانومتر دیفرانسیل در چیست؟

یک مانومتر ساده فقط می تواند فشار را در یک نقطه اندازه گیری کند، در حالی که مانومتر دیفرانسیل برای تعیین فشار بین دو نقطه استفاده می شود. در یک مانومتر ساده، یکی از اندام ها به هوا باز است و دیگری به نقطه متصل است، در حالی که در یک مانومتر دیفرانسیل، اندام ها به دو نقطه متصل می شوند. در مورد یک مانومتر ساده گرمکن Co2، فشار بر اساس تفاوت سطح سیالی که از لوله عبور می کند تعیین می شود، در حالی که در یک مانومتر دیفرانسیل تفاوت فشار با اندازه گیری اختلاف سطوح مایع مانومتر تعیین می شود.

تورچ ماکسی 4000 | جوشکاری co2

صنایع جوشکاری بهجوش

مزایای مانومتر چیست؟

 • دقت و حساسیت خوبی دارد.
 • تعمیرات کمتری نیاز دارد.
 • لرزش برای این دستگاه مشکلی ایجاد نمی کند
 • ساخت این دستگاه آسان است و هزینه آن بسیار کمتر است.
 • از این دستگاه می توان برای فشار کم گرمکن Co2 و فشار دیفرانسیل پایین استفاده کرد.
 • حساسیت این دستگاه را می توان به راحتی با توجه به نیاز ما تغییر داد.

مانومتر چه محدودیت هایی دارد؟

 • جمع و جور نیست و اندازه بزرگی دارد.
 • به دلیل شکننده بودن می تواند به راحتی آسیب ببیند.
 • اندازه گیری فشارسنج تحت تأثیر تغییرات دما، گرانش و ارتفاع است.
 • به دلیل کشش سطحی مایع مانومتری، یک اثر مویرگی ایجاد می شود.
 • پاسخ پویا دستگاه، خوب نیست.

کاربردهای فشارسنج چیست؟

 • می توان از آن برای برنامه های نظارت بر فشار استفاده کرد.
 • همچنین می توان از آن برای نظارت بر فشار هوا و گاز کمپرسور استفاده کرد.
 • برای اندازه گیری فشار و خلاء می توان از مانومتر استفاده کرد.
 • مانومترهای گرمکن Co2 مطلق جیوه در نیروگاه ها استفاده می شود.
 • این دستگاه برای مطالعات ، آزمایشگاههای تحقیقاتی، تجزیه و تحلیل گازها و غیره استفاده می شود.
Untitled-1

مانومتر چاه

  مانومتر چاه مانند مانومتر لوله U است. برای اندازه گیری فشارهای بسیار کم استفاده می شود. فشار بر حسب اینچ آب (H2O) اندازه گیری می شود. این اندازه گیری بر نسبت مناطق A و B تقسیم می شود. این فشار ناشناخته را می دهد. یک مانومتر تک اندام در یک کارگاه معمولاً مقیاس گرمکن Co2 خود را قبلاً کالیبره کرده است تا بتواند نسبت ناحیه A و B را محاسبه کند. بنابراین، محاسبه ای لازم نیست.

مانومتر اندام مایل

مانومتر شیب دار اندام دیگر وسیله ای برای اندازه گیری فشارهای بسیار کم است. فشار مجهول به چاه وارد می شود و اندام منفرد کج می شود. این باعث می شود مقیاس طولانی تر شود بنابراین فشار را می توان با دقت بیشتری اندازه گیری کرد. فشار واقعی ارتفاع است، H هیچ محاسبه ای لازم ندارد زیرا مقیاس توسط سازنده برای قرائت دقیق تنظیم شده است.

مانومتر دو لوله ای

مانومتر دو لوله ای یک مانومتر است که برای خواندن فشارهای بسیار بالا طراحی شده است. فشار بالا باعث نیاز به لوله نشانگر طولانی تر می شود، که برای شخصی که مانومتر را می خواند بسیار ناراحت کننده است. مانومتر دو لوله ای این مشکل را با داشتن دو لوله برای اندازه گیری فشار، یک مانومتر استاندارد نوع خوب و یک فشارسنج گرمکن Co2 نوع خوب با چاه در قرائت 100 اینچی روی لوله نشانگر حل می کند.

برای مشاهده و خرید انواع مانومترها به سایت بهجوش به آدرس www.Behjoosh.com مراجعه و محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در این مقاله ما به معرفی محصولی در این باره می پردازیم. اسم محصولی که امروز به معرفی آن می پردازیم مانومترآرگون است.این وسیله وظیفه ی کاهش فشار گاز آرگون درون کپسول این گاز یا سیلندر آرگون بر عهده دارد. این وسیله وظیفه ی دیگری را نیز برعهده دارد. برای کنترل یا تنظیم گاز خروجی آرگون در جوشکاری آرگون نیز استفاده می شود. از این وسیله در بازار دو نوع داریم. نوع اول مانومتر آرگون مدل دو گیج می باشد. در این مانومتر فشار ورودی و خروجی کپسول را بر حسب بار  محاسبه می کند. از این وسیله می توان در پر کردن مخازن و مشخص کردن نشتی ها نیز استفاده کرد.

این وسیله همانند گرمکن CO2 در جوشکاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت بهجوش در زمینه دارای سابقه ی درخشانی است و می تواند به شما در این بار کمک کند. دو نوع دوم این وسیله که به آن فلومترنیز می گویند فشار گاز را بر حسب خروجی لیتر بر دقیقه محاسبه می کند. در ادامه به انواع مانومترهای دوگیج و فلومتر می پردازیم.

به طور در بازار ما چند نوع مانومتر داریم. بسته به نوع کاری که داریم فرق می کند. برای مثال درباره ی نوع عملکرد به سه دسته تقسیم می شود. این سه دسته شامل مانومترهای دیجیتال ، مانومتر های روغن و مانومتر های اکسیژن می گویند. در مانومترهای روغنی دارای دقت پایین تری هستند. و اگر در حین انجام کار لرزش زیادی انجام دهد باید از مانومترهای دیگری که دقت بالاتری دارند استفاده کرد. مانومتر های اکسیژن که به دستگاه متصل می شودند و میزان گاز اکسیژن را اندازه گیری می کند.مانومترهای دیجیتالی نیز دارای دقت بالاتری هستند و به صورت دیجیتالی فشار گاز را اندازه می گیرد.

Untitled-1

این وسیله را می شود از لحاظ های دیگری نیز دسته بندی کرد. از لحاظ جنس نیز می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول برنجی ، دستهی دوم آب کروم ، دسته ی سوم استیلی است.

در ابتدا به معرفی مانومتر می پردازیم. به این وسیه رگلاتور نیز می گویند. اگر بخواهیم برای این وسیله یک دسته در نظر بگیریم آن دسته جوش و برش است.دلیل آن هم این است که همانطور که اشاره شد برای کاهش یا کنترل گاز های موجود در کپسول جوشکاری یا برای برش فلزات استفاده می شود.مانومتر های مدل دوگیج دارای انواعی است که معرفی آن می پردازیم.

مانومتر آرگون دوگیج مگسی ، مانومتر آرگون دوگیج ACE ، مانومتر آرگون دوگیج گلور، مانومتر آرگون دوگیج زینسر، مانومتر آؤگون دوگیج توان. این وسایل همچون گرمکن CO2 در جوشکاری کاربرد دارند و شرکت بهجوش که دارای سابقه ی درخشانی استد می تواند به شما در این زمینه کمک کند.

در این جا می خواهیم بدانیم که این مانومتر ها بر روی چه کپسول هایی نصب می شود.مانومتر های که در بالا به آن ها اشاره شد را می توان در کپسول های های گاز دو لیتری ، کپسول گاز 5 لیتری ، کپسول گاز ده لیتری ، و همینطور کپسول های بیست لیتری و چهل لیتری و پنجاه لیتری . در ادامه به نحوه ی نصب این وسیله بر روی کپسول را برای شما توضیح می دهیم. در ابتدا از سالم بودن رگلاتور ، سیلندر و شیر گاز اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که دارای نشتی نیستند.مهره ورودی رگلاتور و هم چنین شیر سیلندر را در یک راستا و جهت قرار دهید و با دست آن را محکم کنید.

در ادامه یادتان نرود که با آچار نیز آن را سفت کنید. انتهای شلنگ هوا را در آب قرار دهید. بهتر است این آب گرم باشد.دلیل آن هم این است که آب گرم باعث بازشدن شلنگ می شود و این کار باعث می شود سر سیلندر در آن فرو برود. در انتها آن را با بست محکم کنید. به آرامی و با احتیاط شیر سیلندر را باز کرده و به وسیله شیر ورودی یا گیج ورودی می توانید فشار داخلی سیلندرگاز را کنترل کنید. درباره ی روش کار مانومتر را برای شما توضیحاتی را ارائه می کنیم.

مانومتر ها بدین شکل کار می کنند که اختلاف فشار گاز درون لوله یا گاز درون کپسول را با بیرون قیاس می کند.متداول ترین مانومتر ها به شکل U هستند. ساده ترین و ابتدایی ترین مانومتر هم پیزومتر ها هستند. شرکت بهجوش که دارای سابقه ی درخشانی در این است می تواند به شما در این زمینه کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به BEHJOOSH مراجعه کنید.

اختلاف بین فشار گاز درون لوله را با یک منبع بیرونی قیاس می کند. مانومتر ها دارای انواع و مدل های متفاوتی است. ساده ترین آن ها لوله پیزومتر است و مایع را نگه می دارد. رایج ترین مانومتر ها به شکل u هستند. که لوله های آن از سمتی آزاد و از سوی دیگر به یک منبع گازی وصل است.این منبع همان شبیه سازی اتمسفر در جو زمین است. و میزان فشار مایع درون  لوله به فشار درون اندازه گیری می شود.

گرمکن CO2 نیز جز وسایل مربوط به جوشکاری می باشد. شرکت بهجوش که در این زمینه دارای سابقه درخشانی است و شما می توانید با مراجعه به BEHJOOSH در این زمینه اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

اما در این جا می خواهیم بدانیم که آیا برای سایر گاز ها نیز می شود از مانومتر استفاده کرد. در بازار انواع مختلفی از مانومتر ها برای گازهای مختلف استفاده کرد. از این گازها می توان به مانومتر اکسیژن ، مانومتر CO2 ، مانومتر نیتروژن و مانومتر هیدروژن را نام برد. در این دسته بندی یک نوع دیگر مانومتر وجود دارد. و آن هم مانومتر دو فلومتر یا همان دو خروجی است. که در برشکاری یا جوشکاری آرگون می توان از آن استفاده کرد. یک مزیتی که نسبت به سایر مانومتر ها دارد دو خروجی بودن آن است. در جوشکاری از وسیله ی دیگری به نام گرمکن CO2 نیز استفاده می شود شما می توانید برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت BEHJOOSH مراجعه کنید.

اما مانومتر ها در صنعت از آن استفاده های زیادی می شود علاوه بر جوشکاری و برشکاری در صنعت های دیگری از ان استفاده می شود از جمله جاهایی که استفاده می شود می توان به هواپیما ، موشک و کشتی اشاره کرد. یکی دیگری از جاهایی که این وسیله کاربرد دارد اندازه گیری ارتفاع زمین از سطح دریا است.

Untitled-1

صنایع جوشکاری بهجوش بزرگترین خط تولید لوازم جوش

وب سایت بهجوش بزرگیترین تولید کننده لوازم جوشکاری co2، ولازم مصرفی جوشکاری آرگون و برشکاری پلاسما است.

مانومتر مخصوص سایر گازها

 1. مانومتر اکسیژن
 2. مانومتر Co2
 3. مانومتر نیتروژن
 4. مانومتر هیدروژن
 5.   مانومتر دو فلومتر آرگون یا دو خروجی
 1. مانومتر های آرگون معمولا از نوع فلومتردار استفاده میشود. عموم مصرف این وسیله از نوع مانومتر تک فلومتر می باشد.
 2. تولید کننده این محصول شرکت توان جم می باشد که دارای استاندارد ها و تولید با کیفیت ایرانی را به خود اختصاص داده است.
 3. در برخی موارد مصرف کنندگان نیاز دارند برای استفاده بهبود از فضای کار و بهینه استفاده کردن از یک کپسول اقدام به خرید مانومتر دو خروجی آرگون استفاده می کنند.
 4. این ابزار دارای یک گیج و دو لوله شیشه ای به نام فلومتر می باشد که قابل تنظیم دوخروجی را اختصاص داده است.
 5. مانومتر دوخروجی توان جم قابل استفاده در گاز آرگون میباشد و جهت استفاده در صنعت جوشکاری تیگ مورد استفاده قرار می گیرد.

ساخت مانومتر گاز

مانومتر گاز بسته به گاز مورد نظر در ساخت و ساز متفاوت است. احتمالاً بارزترین تفاوت بین موضوعات پیچ است.مانومتر ( رگلاتور )  گازهای قابل احتراق (استیلن ، پروپان ، پروپیلن و غیره) معمولاً دارای مهره چپ هستند. علامت خط شش پر بر روی مهره نشان این نوع گازها می باشد . رگلاتورهای( مانومترهای )  مربوط به گازهای غیر قابل احتراق (اکسیژن ، آرگون ، Co2 و غیره) معمولاً دارای موضوعات مهره راست هستند و به همین ترتیب برش های شش گوش را ندارند. تفاوت مهم دیگر می تواند در مواد مورد استفاده در ساخت اجزای داخلی باشد. به عنوان مثال ، قطعات داخلی مانومتر استیلن از مواد مختلف تا رگلاتور پروپان تولید می شوند. بنابراین مهم است که از رگولاتور صحیح استفاده شود زیرا عدم انجام این کار می تواند بسیار خطرناک باشد. در مثال ذکر شده در بالا ، پروپان اجزای داخلی یک مانومتر استیلن را خراب می کند ، که به ناچار به شکست و نشت منجر می شود! بنابراین هنگام انتخاب رگلاتورهای جوشکاری ، همیشه تنظیم کننده صحیح گاز را انتخاب کنید!

سؤالات متداول

بله. کلیه محصولات عرضه شده در وبسایت بهجوش مطابق با استادارد های ترافیمت ایتالیا و اروپا بوده وو با اطمینان خاطر میتوانید آنها را خریداری نمایید.

وبسایت بهجوش خدماتی مانند تعمیر، نگهداری و آموزش کار با وسیله را به شما آموزش میدهند.

برای اینکه بتوانید محصولات خود را به صورت آنلاین ثبت کنید کافی است به بخش محصولات سایت مراجعه نمایید. و محصول خود را انتخاب نمایید. بعد از آن محصول به سبد خرید اضافه میشود و در نهایت این محصول برای شما ارسال خواهد شد.

کاربرد مانومتر برای انواع گازها

رگلاتورهای( مانومترهای )  مربوط به گازهای غیر قابل احتراق (اکسیژن ، آرگون ، Co2 و غیره) معمولاً دارای موضوعات مهره راست هستند و به همین ترتیب برش های شش گوش را ندارند. تفاوت مهم دیگر می تواند در مواد مورد استفاده در ساخت اجزای داخلی باشد. به عنوان مثال ، قطعات داخلی مانومتر استیلن از مواد مختلف تا رگلاتور پروپان تولید می شوند. بنابراین مهم است که از رگولاتور صحیح استفاده شود زیرا عدم انجام این کار می تواند بسیار خطرناک باشد. در مثال ذکر شده در بالا ، پروپان اجزای داخلی یک مانومتر استیلن را خراب می کند ، که به ناچار به شکست و نشت منجر می شود! بنابراین هنگام انتخاب رگلاتورهای جوشکاری ، همیشه تنظیم کننده صحیح گاز را انتخاب کنید!